Ευρωβαρόμετρο: Οι νέοι θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή σχετίζεται με την υγεία και ευημερία

Καθώς το 2022 -καθορισμένο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας – ξεκινά, η

ΝΕΑ