5 Ελληνες ευρωβουλευτές στον κατάλογο των MEPs που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στην EE

Πέντε από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο

ΝΕΑ