ΕΛΙΑΜΕΠ: Μέχρι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα νέα μέλη του EU Youth Hub

Το EU Youth Hub είναι εθελοντική ομάδα νέων που λειτουργεί ως κέντρο διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα και την ΕΕ

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου, στις 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα μέλη του EU Youth Hub.

Το EU Youth Hub (https://euyouthhub.org) είναι μία αυτόνομη εθελοντική ομάδα νέων, η οποία λειτουργεί ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και λειτουργεί με την υποστήριξη και υπό την επίβλεψη αυτού.

Έχει διεξάγει πλήθος δράσεων (World Café, διττοί λόγοι, podcasts, συνεντεύξεις, κλπ.) και έχουν συμμετάσχει σε αυτό άνω των 50 μελών έως τώρα.

Το EU Youth Hub προσκαλεί όσα άτομα ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενο βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου euyouthhub@gmail.com έως 9 Οκτωβρίου 2022, 23.59. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ηλικία μεταξύ 18 και 33 ετών και ενδιαφέρον επί Ευρωπαϊκών θεμάτων. 

Το EU Youth Hub

Το EU Youth Hub είναι μία αυτόνομη εθελοντική ομάδα νέων που λειτουργεί ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με στόχο την εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 (δίχως χρονικό όριο λήξης) από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρο Μπλαβούκο, Κύριο Ερευνητή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ, και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του ανωτέρω Προγράμματος, Δρ. Αλέξανδρο Κυριακίδη (Co-Convenors), στα πλαίσια του ανωτέρω Προγράμματος.

Η συμμετοχή ατόμων στο Hub είναι πλήρως ανοικτή, δίχως χρονικούς, γεωγραφικούς, εθνικούς ή άλλους περιορισμούς, πλην των ηλικιακών (μεταξύ 18 και 33 ετών), δεδομένου ότι είναι μία πρωτοβουλία για νέους.

Η επιλογή των μελών διεξάγεται, έπειτα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκάστοτε υποψηφίους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Hub, με απαραίτητα επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα, από τους δύο Co-Convenors με βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων (εκπαιδευτικό επίπεδο, ενδιαφέροντα, αντικείμενο σπουδών, κλπ.), και με δυνατότητα διεξαγωγής και προκαταρκτικής συνέντευξης.

Η συμμετοχή στο Hub είναι πλήρως εθελοντική, και οποιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει οποτεδήποτε. Σε περίπτωση πολύμηνης ή σημαντικής συνεισφοράς του μέλους, δύναται να παρασχεθεί στο μέλος σχετική βεβαίωση εκτελεσθέντων καθηκόντων, η οποία και υπογράφεται από τον Co-Convenor Αναπ. Καθηγητή Σπύρο Μπλαβούκο.

Το Hub λειτουργεί αυτόνομα με την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπό τον επικουρικό συντονισμό των Συν-Συντονιστών (Co-Coordinators). Τα μέλη του Hub συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 1 φορά ανά εβδομάδα, για 1-2 ώρες), είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, και διαβουλεύονται επί σειράς θεμάτων διαφορετικής φύσεως, όπως εσωτερικής οργάνωσης, κατανομής ρόλων, δραστηριοτήτων, συνεργασιών, κατάθεσης προτάσεων για διεκδίκηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, κλπ. Αποφασίζουν με πλειοψηφία και εισηγούνται σχετικώς προς το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο και δύναται να αποδεχθεί, τροποποιήσει, ή απορρίψει τις σχετικές εισηγήσεις, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τον εκπαιδευτικής φύσεως και αυτόνομο χαρακτήρα του Hub.

Σχετικά Άρθρα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ